Sparmatseto
0(0)

Ιστορία της Φιλοσοφικής Σκέψης

Σχετικά με το μάθημα

Ιστορία της Φιλοσοφικής Σκέψης. Εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Ιστορία της Φιλοσοφικής Σκέψης

Περιγραφή

Ιστορία της Φιλοσοφικής Σκέψης

 

Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης πιστό στην αποστολή  διάχυσης της παιδείας και του πολιτισμού, υλοποιεί φέτος εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα.

Προσφέρει με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία σε όλους να εντρυφήσουν σε θεματικές που σχετίζονται με τον πολιτισμό και την εκπαίδευση από την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού τους.

Η εξ αποστάσεως μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί βασίζεται σε μια ευέλικτη και φιλική προς το χρήστη εκπαιδευτική πλατφόρμα η οποία διαθέτει όλα εκείνα τα εργαλεία για μια ποιοτική και απόλυτα προσαρμόσιμη στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων μάθηση. Πέρα από την ασφάλεια η εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξασφαλίζει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να προσαρμόσουν την εκπαίδευση στο πρόγραμμά τους καθώς είναι αυτοί που επιλέγουν τον χρόνο και τον τρόπο αλληλεπίδρασής τους με το υλικό του προγράμματος.

 

 

Εξαιρετική τιμή | Τρείς δόσεις για όλους 

 

 Σύντομη περιγραφή του προγράμματος

Η φιλοσοφική σκέψη άλλοτε βαδίζοντας χέρι-χέρι με τις φυσικές επιστήμες και άλλοτε στραμμένη προς τις εσωτερικές ανησυχίες του ανθρώπου, έθετε πάντοτε ως μοναδικό της στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση του κόσμου και της θέσης του ανθρώπου μέσα σε αυτόν. Πυθαγόρας, Ηράκλειτος, Σωκράτης, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Επίκουρος, Αυγουστίνος, Ιωάννης Δαμασκηνός, Θωμάς Ακινάτης. Κοπέρνικος, Γαλιλαίος, Νεύτων,Ντεκάρτ, Ρουσσό, Βολταίρος. Καντ, Χέγκελ, Σοπενχάουερ… και τόσοι άλλοι έθεσαν τις βάσεις της αναζήτησης και της ορθότερης αντίληψης της πραγματικότητας που μας περιβάλλει. Δημιούργησαν ένα πλαίσιο 2.500 ετών μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ωρίμασε η φιλοσοφική σκέψη επιχειρώντας να δώσει απάντηση στα θεμελιώδη ερωτήματα του ανθρώπου.

Με το πλαίσιο αυτό θα επιχειρήσουμε να έρθουμε σε επαφή στα μαθήματα «Ιστορίας της Φιλοσοφικής Σκέψης» του ΙΘΤΠ. Αφού γίνει αρχικά μια σύντομη εισαγωγή για την προέλευση, τον ορισμό και την σχέση της φιλοσοφίας με τις άλλες επιστήμες, καθώς και τη διαίρεσή της σε περιόδους, ακολουθεί η εξέταση των φιλοσοφικών συστημάτων από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Η σειρά που ακολουθείται είναι χρονολογική δίνοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν το φιλοσοφικό στοχασμό σε όλη του τη διαχρονία.  Πρόκειται ουσιαστικά για μια καλειδοσκοπική εισαγωγή στην ιστορία της φιλοσοφίας, τόσο της Ελληνικής όσο και της Ευρωπαϊκής, μέσω μιας κριτικής αντίληψης και ανάγνωσής της, προβάλλοντας έτσι τη μαγευτική διαδρομή του φιλοσοφικού στοχασμού.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προσφορά γνώσεων και εμπειριών γύρω από την πορεία αλλά και τα εκάστοτε χαρακτηριστικά της φιλοσοφικής σκέψης και η παρουσίαση της διαχρονικής συνεισφοράς της στην ανθρωπότητα. Ειδικότερα, σκοπεύει να προσφέρει γενικές γνώσεις και κριτική αντίληψη σε σχέση με την ιστορία της φιλοσοφίας  αλλά και με τις ιδιαίτερες φιλοσοφικές αναζητήσεις της κάθε εποχής, αναδεικνύοντας και υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σχέση των φιλοσοφικών αναζητήσεων με τα ιστορικά και τα κοινωνικά γεγονότα.

Στόχος του προγράμματος είναι να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με όλες εκείνες τις γνωστικές, μεθοδολογικές και επιστημολογικές δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να εμβαθύνουν στο φιλοσοφικό στοχασμό εν γένει και να συνειδητοποιούν την ιστορική αξία αλλά και την ιδεολογική-κοινωνιολογική χροιά του. Έμφαση δίνεται στην μελέτη πρωτογενών πηγών με στόχο την ανάπτυξη κριτικού αισθητηρίου και του φιλοσοφικού τρόπου σκέψης.

 

Θεματικές ενότητες

 • Εισαγωγή στη φιλοσοφία (έννοια και περιεχόμενο)
 • Ιστορία της φιλοσοφίας
 • Αρχαία Ελληνική φιλοσοφία
  • Προσωκρατικοί
  • Σωκράτης – Σοφιστές
  • Μετασωκρατικές σχολές
  • Πλωτίνος
 • Η φιλοσοφία της ύστερης αρχαιότητας
 • Βυζαντινή φιλοσοφία
 • Φιλοσοφία του Δυτικού μεσαίωνα
 • Η φιλοσοφία της Αναγέννησης και του Διαφωτισμού
 • Φιλοσοφία της Δύσης τον 17ο και 18ο αιώνα
 • Φιλοσοφία της Δύσης από τον 19ο μέχρι σήμερα

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση να

 • Αναγνωρίζουν τα βασικά φιλοσοφικά ρεύματα που εμφανίστηκαν στη διαχρονία του φιλοσοφικού στοχασμού
 • Γνωρίζουν τις βασικές αρχές και τη βασική στοχοθεσία της φιλοσοφικής σκέψης κάθε περιόδου
 • Κατανοούν την αλληλεπίδραση της φιλοσοφικής σκέψης με τα πολιτικά και κοινωνικά φαινόμενα
 • Αναγνωρίζουν την ανάγκη κριτικής προσέγγισης στις εκάστοτε φιλοσοφικές αρχές
 • Αναγνωρίζουν την αξία της φιλοσοφικής σκέψης και κατανοούν την διαχρονική προσφορά της στην ανθρωπότητα
 • Αντιμετωπίζουν τον φιλοσοφικό τρόπο σκέψης ως κάτι οικείο αλλά και απαραίτητο

 

Διάρκεια, Κόστος και Πιστοποίηση

Διάρκεια προγραμμάτων: Οκτώβριος 2021 – Ιούλιος 2022 (10 μήνες 350ώρες) (έναρξη στις 20 Οκτωβρίου 2021)

Κόστος Προγραμμάτων: 200€ (η πληρωμή μπορεί να γίνει και σε τρείς δόσεις: 100€ με την εγγραφή σας, 50€ μέχρι 1 Φεβρουαρίου 2022 και 50€ μέχρι 1 Μαΐου 2022, ή μέσω οποιασδήποτε πιστωτικής με όσες δόσεις υποστηρίζει η πιστωτική. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την πληρωμή ΕΔΩ)

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος προγραμμάτων: Βασίλειος Κ. Μακέδος (ΜΑ Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα αντικείμενα που διδάχθηκαν καθώς και συνοδευτικό πιστοποιητικό κατά Europass.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης στα τηλ: 25410-26635 (17:00 – 21:00) και 25410-29282 (09:00 – 13:00) ή με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του προγράμματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο makedosb@sparmatseto.gr

 

 

Τι θα μάθω;

 • Αναγνώριση και κατανόηση των βασικών φιλοσοφικών ρευμάτων που εμφανίστηκαν στη διαχρονία του φιλοσοφικού στοχασμού
 • Γνώση των βασικών αρχών και της βασικής στοχοθεσίας της φιλοσοφικής σκέψης κάθε περιόδου
 • Κατανόηση της αλληλεπίδρασης της φιλοσοφικής σκέψης με τα πολιτικά και κοινωνικά φαινόμενα
 • Αναγνώριση της ανάγκης κριτικής προσέγγισης στις εκάστοτε φιλοσοφικές αρχές
 • Αναγνώριση της αξίας της φιλοσοφικής σκέψης και κατανόηση της διαχρονικής προσφοράς της στην ανθρωπότητα
 • Αντιμετώπιση του φιλοσοφικού τρόπο σκέψης ως κάτι οικείο αλλά και απαραίτητο

Θέματα για αυτό το μάθημα

1 Εκπαιδευτικές ενότητες350h

Οδηγός Σπουδών?

Ο οδηγός σπουδών του προγράμματος Ιστορία της Φιλοσοφικής σκέψης

Εισαγωγική εβδομάδα?

Εισαγωγή στην χρήση της πλατφόρμας εκπαίδευσης και ανάλυση του περιεχομένου και του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος. Εξοικείωση με την πλατφόρμα εκπαίδευσης

Εισαγωγή στη φιλοσοφία?

Εννοιολογική αποσαφήνιση, εισαγωγικές έννοιες

Η πηγή και η έννοια της Φιλοσοφίας?

Εισαγωγή στη φιλοσοφία

Εισαγωγή στην Ιστορία της Φιλοσοφίας?

Εισαγωγή στην Ιστορία της Φιλοσοφίας

Προσδιορισμός της φιλοσοφίας?

Η ουσία της φιλοσοφίας

Η διαίρεση της φιλοσοφίας?

Οι τομείς της φιλοσοφίας

Οντολογία. Οι έννοιες του ΕΙΝΑΙ και του ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ?

Η αρχή της φιλοσοφικής σκέψης

Ηράκλειτος?

Εκκινώντας το φιλοσοφείν

Πυθαγόρειοι και Παρμενίδης?

Οι Πυθαγόρειοι και ο Παρμενίδης

Μετά τον Παρμενίδη?

Ο φιλοσοφικός στοχασμός μετά τον Παρμενίδη

Σοφιστική?

Η Σοφιστική κίνηση

Σωκράτης?

Η Σωκρατική σκέψη και η επιρροή της

Επαναληπτικές δραστηριότητες?

Δραστηριότητες επανάληψης και κατανόησης της ύλης

Πλάτωνας?

Η σκέψη του Πλάτωνα

Αριστοτέλης?

Η σκέψη του Αριστοτέλη

Μεσαιωνική φιλοσοφία?

Η φιλοσοφική σκέψη του Μεσαίωνα

Από τον Μεσαίωνα στον ορθολογισμό?

Από τον Μεσαίωνα στον ορθολογισμό

Καρτεσιανή Φιλοσοφία?

Καρτεσιανή Φιλοσοφία

Leibniz?

Η φιλοσοφική προσέγγιση του Leibniz

Locke?

Η φιλοσοφική προσέγγιση του Locke

Berkeley?

Η φιλοσοφική προσέγγιση του Berkeley

David Hume?

Η φιλοσοφική προσέγγιση του David Hume

Επαναληπτικές δραστηριότητες?

Δραστηριότητες επανάληψης και κατανόησης της ύλης

Καντιανή φιλοσοφία?

Η καντιανή φιλοσοφική σκέψη

Nietzsche?

Η φιλοσοφική προσέγγιση του Nietzsche

Κριτικός στοχασμός και φιλοσοφία?

Κριτικός στοχασμός και φιλοσοφία

Φιλοσοφική σκέψη στην καθημερινότητα?

Η Φιλοσοφική σκέψη στην καθημερινότητα: ένα εργαλεία για καλύτερη ζωή

Επαναληπτικές δραστηριότητες?

Δραστηριότητες επανάληψης και κατανόησης της ύλης

Τελική εργασία?

Η τελική εργασία του προγράμματος

Σχετικά με τον εκπαιδευτή

Ένας δραστήριος λάτρης της τέχνης, ερωτευμένος μαζί της, με σπουδές στην εκπαίδευσης, τη διοίκηση της εκπαίδευσης και τη Δια Βίου Μάθηση.
5.00 (1 αξιολογήσεις)

5 Μαθήματα

56 μαθητές

200

Το υλικό περιλαμβάνει

 • Σημειώσεις σε κάθε θεματική ενότητα
 • Παρουσιάσεις σε κάθε θεματική ενότητα
 • Ελεύθερη πρόσβαση σε πλούσια βιβλιογραφία
 • Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
 • Βιωματική προσέγγιση
 • Επικέντρωση σε αντιπροσωπευτικές σχολές και τρόπους σκέψης
 • Υλοποίηση σύμφωνα με τις αρχές και τις προϋποθέσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Συνεχή υποστήριξη των συμμετεχόντων
 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Συμπλήρωμα βεβαίωσης με αναλυτική αναφορά στα αντικείμενα που καλύφθηκαν

Απαιτήσεις

 • Πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού e-mail
 • Αγάπη για την Τέχνη και τον Πολιτισμό (!!!)

Στοχευμένο κοινό

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσοι θέλουν να εντρυφήσουν στην ιστορία του φιλοσοφικού στοχασμού
 • να απολαύσουν τις διεργασίες τις φιλοσοφικής σκέψης
 • να ενημερωθούν για την ιστορική εξέλιξη της ανθρώπινης σκέψης
 • αλλά και να προσεγγίσουν ένα απόλυτα χρήσιμο φιλοσοφικό τρόπο αντιμετώπισης της καθημερηνότητας

Ο ιστότοπος sparmatseto.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Περισσότερα

X