Sparmatseto
Παιδί

Πώς ο πολιτισμός συμβάλει στην ανάπτυξη των παιδιών

Από τα εκπαιδευτικά παιχνίδια μέχρι τα κρατικά εκπαιδευτικά προγράμματα και τις αναλυτικές αναφορές προόδου των βρεφονηπιακών σταθμών, υπάρχουν πολλοί τρόποι και ιδέες  που μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να παρακολουθούν και να διευκολύνουν την ανάπτυξη των παιδιών τους. Αλλά ενώ υπάρχουν κόλπα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να διδάξουμε στα παιδιά να μιλάνε, να μετράνε, να μαζεύουν ή να σέβονται τους άλλους, ένα εκπληκτικά μεγάλο μέρος του πώς αναπτύσσονται καθορίζεται από τον πολιτισμό στον οποίο μεγαλώνουν.

Η ανάπτυξη παιδιών είναι μια δυναμική, διαδραστική διαδικασία. Κάθε παιδί είναι μοναδικό στην αλληλεπίδραση με τον κόσμο γύρω του και αυτό που τα επηρεάζει  από το περιβάλλον που μεγαλώνουν διαμορφώνει επίσης το πώς σκέφτονται και συμπεριφέρονται. Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς λαμβάνουν συγκεκριμένες επιρροές  από το περιβάλλον τους. Για το λόγο αυτό, υπάρχει μια τεράστια ποικιλία πολιτισμικών διαφορών στην φιλοσοφία και τη συμπεριφορά των παιδιών.

Η γλώσσα είναι ένας από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους ο πολιτισμός επηρεάζει την ανάπτυξη. Γνωρίζουμε από την έρευνα σχετικά με τους ενήλικες ότι οι γλώσσες σφυρηλατούν πώς οι άνθρωποι σκέφτονται και συμπεριφέρονται. Επιπλέον, το περιεχόμενο και το επίκεντρο του τι συζητούν οι άνθρωποι στις μεταξύ τους συνομιλίες ποικίλλει επίσης μεταξύ των πολιτισμών. Από τη νηπιακή ηλικία, οι μητέρες διαφορετικών πολιτισμών μιλάνε στα μωρά τους διαφορετικά από τις άλλες.  Οι Γερμανίδες μητέρες για παράδειγμα τείνουν να επικεντρώνονται στις ανάγκες των βρεφών τους, τις επιθυμίες τους. Οι αφρικανές από την άλλη πλευρά, εστιάζουν περισσότερο στο κοινωνικό πλαίσιο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τις αλληλεπιδράσεις του παιδιού με άλλους ανθρώπους και τους κανόνες που την περιβάλλουν.

Αυτή η πρώιμη έκθεση επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά παρακολουθούν τον εαυτό τους ή τη σχέση τους με τους άλλους – σχηματίζοντας την εικόνα και την ταυτότητά τους. Για παράδειγμα, στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, τα παιδιά τείνουν να περιγράφουν τον εαυτό τους γύρω από τα μοναδικά χαρακτηριστικά τους – όπως “είμαι έξυπνος” ή “είμαι καλός στο σχέδιο”. Ωστόσο, στις χώρες της Ασίας, της Αφρικής, της Νότιας Ευρώπης και της Νότιας Αμερικής, τα παιδιά περιγράφουν συχνότερα τη σχέση τους με τους άλλους και τους κοινωνικούς ρόλους. Για παράδειγμα λένε: “Είμαι παιδί της μαμάς και του μπαμπά” ή “Είμαι καλός μαθητής”.

Επειδή τα παιδιά από διαφορετικές κουλτούρες διαφέρουν ως προς το πώς σκέφτονται για τον εαυτό τους και συναναστρέφονται με τους άλλους, απομνημονεύουν επίσης διαφορετικά τα γεγονότα. Για παράδειγμα, όταν ζητήθηκε από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να περιγράψουν μια πρόσφατη προσωπική τους εμπειρία, τα παιδιά από την Ευρώπη-Αμερική έδωσαν λεπτομερέστερες περιγραφές, υπενθύμισαν πιο συγκεκριμένα γεγονότα και τόνισαν τις προτιμήσεις, τα συναισθήματα και τις απόψεις τους σε μεγαλύτερο βαθμό από τα παιδιά της Κίνας και της Κορέας. Τα παιδιά από την Ασία επικεντρώθηκαν περισσότερο στους ανθρώπους που γνώρισαν και πώς σχετίζονται με τον εαυτό τους.

Η πολιτισμική επιρροή των γονέων

Οι γονείς σε διαφορετικούς πολιτισμούς διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των παιδιών και του τρόπου σκέψης τους. Συνήθως, οι γονείς είναι εκείνοι που προετοιμάζουν τα παιδιά ώστε αυτά να αλληλεπιδρούν καλύτερα με την κοινωνία. Η αλληλεπίδραση των παιδιών με τους γονείς τους συχνά λειτουργεί ως το αρχέτυπο του τρόπου συμπεριφοράς γύρω από άλλους – μαθαίνοντας τους ποικίλους κοινωνικοπολιτιστικούς κανόνες,τις  προσδοκίες και τα ταμπού. Για παράδειγμα, τα μικρά παιδιά αναπτύσσουν συνήθως ένα προσωπικό στυλ συνομιλίας με τους γονείς τους – και αυτό συχνά εξαρτάται από τον πολιτισμό από τον οποίο προέρχονται.

Τα παιδιά από Ευρώπη-Αμερική συχνά παρέχουν μακρές, επεξεργαστικές, αφηγήσεις που τονίζουν τις προσωπικές προτιμήσεις και την ανεξαρτησία τους. Το στυλ αλληλεπίδρασης τους τείνει επίσης να είναι αμοιβαίο, παίρνοντας σειρά στην ομιλία. Αντίθετα, οι νεαροί λογαριασμοί Κορεάτες και Κινέζοι είναι συνήθως πιο σύντομοι, προσανατολισμένοι προς τις σχέσεις τους δείχνοντας μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έχουν συχνά έναν πιο παθητικό ρόλο στις συνομιλίες τους.

Οι πολιτισμικές διαφορές στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενηλίκων και παιδιών επηρεάζουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο ένα παιδί συμπεριφέρεται κοινωνικά. Για παράδειγμα, στην κινεζική κουλτούρα, όπου οι γονείς αναλαμβάνουν μεγάλη ευθύνη και εξουσία πάνω στα παιδιά, οι γονείς αλληλεπιδρούν με τα παιδιά με πιο έγκυρο τρόπο και απαιτούν υπακοή από αυτά. Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε τέτοια περιβάλλοντα είναι πιο πιθανό να συμμορφώνονται με τις εντολές  των γονιών τους, ακόμη και όταν δεν το επιθυμούν.

Αντιθέτως, τα Κινεζάκια παιδιά μεταναστών που μεγαλώνουν στην Αγγλία, συμπεριφέρονται παρόμοια με τα παιδιά της Αγγλίας, τα οποία είναι λιγότερο πιθανό να ακολουθήσουν τις «διαταγές» των γονιών τους  εάν αυτά δεν είναι πρόθυμα.

Από σχολική τάξη στον πραγματικό κόσμο

Καθώς ο κόσμος γίνεται όλο και πιο παγκοσμιοποιημένος, η γνώση σχετικά με τις πολιτισμικές διαφορές στην παιδική σκέψη, τη μνήμη και το πώς αλληλεπιδρούν με τους ενήλικες έχει σημαντικές πρακτικές συνέπειες σε πολλούς τομείς όπου πρέπει να κατανοήσουμε την ψυχολογία ενός παιδιού. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί μπορεί να χρειαστεί να αξιολογήσουν τα παιδιά που προέρχονται από ποικίλες πολιτισμικές καταβολές. Η γνώση του πώς τα παιδιά που προέρχονται από διαφορετική κουλτούρα σκέφτονται και μιλάνε διαφορετικά μπορούν να βοηθήσουν τον δάσκαλο να τους αξιολογήσει καλύτερα μέσο ενός προφορικού ακαδημαϊκού τεστ, για παράδειγμα.

Ένας άλλος σημαντικός τομέας είναι οι ρητορικές έρευνες. Γνωρίζοντας ότι τα κινεζάκια έχουν την τάση να ενθυμούνται  λεπτομέρειες σχετικά με άλλους ανθρώπους και να είναι σύντομα στην αρχική τους απάντηση αυτό μπορεί να επιτρέψει στον ερευνητή να χρησιμοποιήσει  περισσότερο χρόνο για αφηγηματική πρακτική ώστε να προετοιμάσει το παιδί για να απαντήσει σε ανοικτές ερωτήσεις προτρέποντας τα στο να ζητήσουν περισσότερες επεξηγήσεις.

Επίσης, γνωρίζοντας ότι τα Κινεζάκια μπορεί να είναι πιο ευαίσθητα και πειθήνια απέναντι στις μορφές εξουσίας  – και πιο υπάκουα μέσα στην οικογένεια – ο ερευνητής  μπορεί να χρειαστεί να περάσει περισσότερο χρόνο στην οικοδόμηση σχέσης για να βοηθήσει το παιδί να χαλαρώσει και να μειώσει την αντιληπτή εξουσία του. Ίσως χρειαστεί να αφιερώσει περισσότερο χρόνο δημιουργώντας μια σχέση συμπάθειας μεταξύ του βοηθώντας το να ηρεμήσει και να μειώσει την αντίληψη που έχει σχετικά με την εξουσία.

Ενώ τα παιδιά είναι μοναδικά και αναπτύσσονται με τον δικό τους ρυθμό, η πολιτισμική επίδραση στην ανάπτυξή τους είναι σαφώς σημαντική. Μπορεί μάλιστα να επηρεάσει το πόσο γρήγορα τα παιδιά φθάνουν σε διαφορετικά αναπτυξιακά ορόσημα, αλλά η έρευνα για το περίπλοκο αυτό θέμα εξακολουθεί να μην είναι κατανοητή.

Είναι σημαντικό ότι η γνώση σχετικά με τις πολιτισμικές διαφορές μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να καταγράψουμε τα κοινά στοιχεία όλων των παιδιών: μια ακόρεστη περιέργεια για τον κόσμο και μια αγάπη για τους ανθρώπους γύρω τους.

πηγή: theconversation.com

Σχετικά άρθρα

«Ο Πουπουλένιος» του Μάρτιν Μακ Ντόνα σε σκηνοθεσία ΜΑΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | Μεγάλα Έργα στις Μικρές Σκηνές του ΚΘΒΕ

Αντώνιος Βαρβατσούλιας

Χριστουγεννιάτικες ταινίες για παιδιά | Δωρεάν στο ΕΡΤFLIX

Βασίλειος Μακέδος

“Ο γενναίος ιππότης και η χαμογελαστή βασίλισσα” το νέο βιβλίο του Μάκη Τσίτα

Βασίλειος Μακέδος

Ο ιστότοπος sparmatseto.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Περισσότερα

X